Nye nasjonale tiltak fra regjeringen fra natt til torsdag 25. mars

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte har vår regjering innført nye og strengere tiltak, som også vil gjelde oss her i Øksnes

Til nå har vi i Øksnes stått imot smittespredning. Vi står nå fremfor en påskeferie, og derfor er det svært viktig at denne gode jobben fortsetter frem til ny vurdering mandag 12. april.

Under kommer en link til de nye tiltak som nå er innført;

Dette er anbefalingene for påskeferien - regjeringen.no

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

 

Her kommer de viktigste reglene og anbefalinger som gjelder her i Øksnes fra natt til 25. mars:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler å ha munnbind tilgjengelig og bruke dette på alle steder der det ikke er mulig å hold to meters avstand. F.eks. i kollektivtrafikken og på offentlig sted (butikker og kjøpesenter)

Bruk av munnbind anbefales sterkt ved besøk på alders- og sykehjem.

 • Har du besøk i perioden og mottar tjenester fra Øksnes kommune (eks. hjemmebaserte tjenester) da anmodes du sterkt til å melde dette inn til enheten som leverer tjenesten.

Dette for at vi kan iverksette tiltak for våre ansatte.

Her kommer en link på kontaktinfo på dette punktet; Ansattoversikt - Hovedportal (oksnes.kommune.no)

 • Unngå å ha mer enn to gjester på besøk.
 • Begrens bruk av kollektivtransport.    
 • Du bør bare benytte deg av kjøpesentre og varehus i din hjemkommunen.
 • Forbud mot skjenking av alkohol på skjenkesteder og restauranter.
 • Forbud med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om to meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.
 • Svømmehallene er stengt. Unntak for organisert svømmetrening for de under 20 år. Svømmehallen vil være stengt for all aktivitet i påskeuka.  
 • Rådhuset på Myre stenges ikke, men våre ansatte kan ikke ta imot besøkende på sine kontor. Kontakt må skje på telefon, mail eller avtalte teamsmøter.
 • For alle som skal til legekontoret. Gjør en avtale på forhånd, slik at vi unngår kødannelse i korridorer og venterom.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Man kan reise på hytta, men unngå kollektivtransport hvis mulig.
 • Vi anbefaler dere som får familie og barn hjem til påske om å være særlig forsiktig. Besøkende bør holde seg til besøkte husstand, og begrense antall nærkontakter

 

Serveringssteder

Det er innført nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol.

Serveringssteder der det blir servert mat kan holde åpent hvis det blir iverksatt nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer:

 • At virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer fra annen husstand
 • At den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Se hvilke regler som gjelder hos Helsedirektoratet.

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale anbefalinger eller påbud som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Dette kan være for eksempel begrensning av antall personer som kan være samlet i grupper på et serveringssted, bruk av munnbind, begrensninger for alkoholservering og reduserte åpningstider.

Les mer om råd til sektorer utenfor helsetjenesten som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19 her: 

Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. - FHI

 

Øksnes kommune ønsker alle en riktig god påske.