Nye besøksregler ved institusjonene 18.02.2021

Regelen med kun 3 faste besøkende per beboer opphører.

Regelen med kun 3 faste besøkende per beboer opphører. Det settes ikke noen grense for hvor mange som totalt sett kan besøke, men det begrenses fortsatt til 3 stk. per gang.

De fleste langtidsbeboerne i sykehjemmene våre er nå fullvaksinert. Men det er fortsatt noen som ikke ønsker å vaksineres, samtidig har vi korttidspasienter, akuttpasienter og terminale pasienter som ikke er vaksinert.  

Personalet i institusjonene er langt fra fullvaksinert, de fleste har ikke fått sin første vaksinedose.
Dette innebærer at smitterisikoen på langt nær er over.

Vi åpner likevel opp for noe mer besøkstilbud til beboerne:

 

Besøkende som kommer fra de mest smitteutsatte områdene i Norge (se Folkehelseinstituttets oversikter) må være 3 dager i Øksnes før de kan komme inn på institusjonene. Enhver besøkende har, som før, ansvar for å være friske, og ikke ta med seg smitte inn i institusjon.

Denne endringen gjøres gjeldende fra 18.02.2021
Vi kommer tilbake med oppjusteringer i slutten av mars.