Nye besøksregler ved institusjonene 16.04.2021

Regelen med kun 2 faste besøkende per beboer opphører. Det settes ikke noen grense for hvor mange som totalt sett kan besøke, men det begrenses fortsatt til 3 stk. per gang.
 

De fleste langtidsbeboerne i sykehjemmene våre er nå fullvaksinert. Men det er fortsatt noen som ikke ønsker å vaksineres, samtidig har vi korttidspasienter, akuttpasienter og terminale pasienter som ikke er vaksinert.  

Vi åpner likevel opp for noe mer besøkstilbud til beboerne:

Besøkende som kommer fra de mest smitteutsatte områdene i Norge (se Folkehelseinstituttets oversikter) må være 3 dager i Øksnes før de kan komme inn på institusjonene. Enhver besøkende har, som før, ansvar for å være friske, og ikke ta med seg smitte inn i institusjon.

Denne endringen gjøres gjeldende fra 16.04.2021

Ellen B. Pedersen