Nasjonale tiltak

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Her kan du lese de nasjonale tiltakene som er innført. Utover disse nasjonale tiltakene er det også innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om lokale tiltak i Øksnes kommune leses her.