Lokalt tiltak i forbindelse med spredning av mutert / mer smittsomt virus på Østlandet

Til nå har Øksnes stått imot smittespredning ut i samfunnet. Det er av største viktighet for liv og helse at dette forblir slikt til mennesker i risikogruppen og større deler av befolkningen er vaksinert framover vår og sommeren.

Pga. pågående vinterfiske er et smittefritt Øksnes kommende måneder særlig viktig, derfor har næringslivet allerede gjennomført ekstra strenge tiltak for arbeidsimport og karantene.

Ved identifiseringen av et nytt ekstra smittsomt mutert virus i kommunen,  i og rundt Oslo,  har vi også fått en betydelig økt risiko for innenlands smittespredning. Øksnes kommune innfører derfor med umiddelbar virkning begrensninger for ansattes reiseaktivitet og besøk fra følgende kommuner som nå kalles Ring 1- og Ring 2-kommuner på Østlandet:

Ring 1 kommuner:

Nordre Follo, Oslo, Ås, Halden Sarpsborg, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Vestby og Våler.

Ring 2 kommuner:

Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Fredrikstad og Hvaler.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/
 

  1. Det oppfordres på det sterkeste om å unngå all reising til og besøk fra disse kommunene både i jobb og fritid.
  2. Ved nødvendig reise til ovennevnte kommuner innføres ti dagers karantene i egen bolig etter hjemkomst til Øksnes.
  3. Ansatte gjøres oppmerksom på at ved reiser i ferie/fritid, som utløser karanteneplikt, kan rett til lønn bortfalle i karanteneperioden. 

 

Vi viderefører rådet til våre ansatte om å generelt redusere på reiseaktivitet.

Øksnes kommune oppfordrer også andre virksomheter og befolkning for øvrig om å redusere på reiseaktivitet og holde besøk utenfra på et minimum de kommende ukene.

Tiltakene varer inn til situasjonen er avklart og listen over «risikokommuner» vil kunne endre seg raskt. Endringer vil publiseres fortløpende, og reglene vil følge nasjonale myndigheters beslutninger i så måte.

Til slutt; husk smittevernrådene og ta vare på arbeidskollegaer i en utfordrende periode!

 

 

Jarle Ragnar Meløy                                                                                                       Ellen B. Pedersen

-Administrasjonssjef-                                                                                                   -Smittevernslege-