Lokalt tiltak i forbindelse med koronasituasjonen rette mot private og næringsdrivende.

Klikk for stort bildeBetalingsutsettelse vedrørende kommunale avgifter 1. halvår 2020 

Kommunen vil snart sende ut første termin av kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt) for 2020, hvor de fleste mottar halvårig faktura og en del månedlig. 

Administrasjonen kan etter individuelle vurderinger innvilge inntil fire måneders betalingsutsettelse for halvårlige fakturaer, inntil to måneder for kvartalsvise fakturaer og en måned for månedlige fakturaer.

Kunder som mottar halvårig faktura, kan på forespørsel få innvilget oppdeling av faktura i inntil 4 rater.

Såfremt ny betalingsplan/utsatt betalingsfrist blir overholdt, medfører det ikke ekstra kostnader i form av renter og gebyrer.

Søknadsskjema om betalingsutsettelse/oppdeling av faktura

NB. Kunder som for senere terminer ønsker å endre eks. fra halvårig til månedlig faktura, bes ta kontakt på epost: faktura@oksnes.kommune.no

Få ytterligere informasjon om månedlig faktura.