Innovasjon Norge støtter næringslivet

Innovasjon Norge gjør det de kan for å være en diskusjonspartner for næringslivet gjennom formidling av informasjon og effektiv håndtering av henvendelser.

Innovasjon Norge har satt i gang følgende tiltak for å støtte næringslivet i en vanskelig periode:  

  • Lettere utsettelse på avdrag for kunder. Her kan du søke om utsettelse. Prosessen blir forenklet og behandler søknadene raskt. 
  • Kapasiteten på saksbehandling økes for raskt å kunne tilby rådgivning og hjelp. 
  • Lettere tilgjengelig for gründere og vekstbedrifter. Du kan kontakte rådgiverne i Innovasjon Norge direkte.
  • Rause lånerammer som kan dekke bedriftenes behov. Regjeringen vil vurdere lånerammene etter hvert og se an etterspørselen etter lån. 
  • Innovasjon Norge tilbyr lån til ulike betingelser, avhengig av hva slags bedrift du jobber med. Her finner du mer om finansieringstjenestene. Innovasjon Norge snakker med hver enkelt bedrift og gjør vurderinger i samarbeid med bedriften. 
  • Alle kontor har full drift, selv om medarbeiderne jobber hjemmefra. Kan kontaktes på e-post eller telefon som normalt. 
  • Du vil bli henvist til andre deler av virkemiddelapparatet hvis det er andre som kan dekke ditt behov bedre. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren. 

Innovasjon Norge vil fortløpende vurdere alternative tiltak og tiltakspakker for å møte mulige utfordringer som kan komme på litt lenger sikt i samråd med sine oppdragsgivere. Næringslivet skal bli tett fulgt opp over hele landet. 

Mer informasjon finner du her.