Webinar om nye smitteverntiltak og sannsynlige scenarier for høst og vinter

Helsedirektoratet avholdt tirsdag 3.november 2020 et webinar for arbeidsgivere som har utenlandske statsborgere som arbeidstakere i sine virksomheter - i offentlig og privat sektor. 

Opptak av webinar