Besøksrutiner ved sykehjemmene

Ut fra nasjonale føringer om trinnvis gjenåpning av samfunnet fikk vi følgende informasjon fra Ellen B. Pedersen om å myke opp besøksrutinene ved sykehjemmene.

Følgende er vedtatt som gjelder fra 27.05.2021:

Beboerne kan ha besøk utendørs ved sykehjemmene.

Pårørende kan hente sine i bil og ta dem med på tur, samt gåturer. Pårørende kan ikke ta sine med hjem, på kafe, butikk ol.

Det gjelder fremdeles inntil 3 personer ved besøk innendørs.

Ut over dette gjelder vedtatte smittevernregler.