Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500
Åpen hverdager mellom kl. 10.00-12.00

Vi ønsker å få oversikt over tilgjengelig helsehjelp fordi helse- og omsorgstjenestene i Øksnes kommune er under stort press.

På grunn av stort trykk på kontaktsentrene i NAV, og den spesielle situasjonen vi står i, har NAV-lederne i Vesterålen besluttet å samarbeide om oppfølging av bedriftene i vår region.

Frivilligsentralen har opprettet tilbud for Øksnesværingene i tiden fremover

Konsultasjoner på helsestasjonen vil inntil videre bli begrenset med bakgrunn i koronautbrudd, jfr. anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Barnehager og skoler forbereder nå en betydelig økning i barn som vi skal ta hånd om utover uka. Dette fordi at fiskere, butikkansatte og ansatte i fiskeindustri/havbruk nå regnes som samfunnskritisk personell.

Som en konsekvens av nasjonale råd for å begrense koronautbruddet, er det bestemt at alle ansatte ved Vesterålen barnevern fra og med 13.03.20 skal ha hjemmekontor.

Helsedirektoratet har besluttet at en rekke strenge tiltak skal gjennomføres nasjonalt.

I denne YouTube-filmen får Hermine (13) svar på spørsmål om koronavirus av Helen som er lege i Helsedirektoratet.

Status for koronavirus i Norge, Covid-19. 

I Norge er det Folkehelseinstituttet og Helsenorge som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er deres nettsider: FHI.no, Helsenorge.no

Her er de beste stedene å få svar.

Forebygge smitte

God håndhygiene er det viktigste for å hindre smitte. Rådene er de samme som for omgangssyke og influensa:

  • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
  • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Vi vil oppfordre alle i Vesterålen til å følge disse rådene for god forebygging slik at vi kan begrense smitte av flere ulike typer virus og ikke bare koronavirus.