Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

For spørsmål omkring testing, vaksinering eller øvrige spørsmål kontakt oss på mail  
 

  • Mail 
    korona.legekontoret@oksnes.kommune.no

All testing i Øksnes skjer i testbua på nedsiden av Rådhuset, Myre.

Helsestasjonen er stengt torsdag og fredag denne uka pga. vaksine, smittesporing og testing.

Legekontoret tar kun imot akutte henvendelser torsdag og fredag denne uka pga. vaksine, smittesporing og testing.

I løpet av de to siste døgn er det registrert åtte nye smittetilfeller i Øksnes.

Alle åtte nye tilfeller er importsmitte knyttet til fiskeindustrien.

Mandag 23. august testet en person på 9. trinnet ved Myre skole positiv på en hurtigtest for Covid-19.

Smitten kan relateres til tidligere utbrudd i Øksnes.

Regjeringen har, etter råd fra FHI, besluttet at årskullene 2004 og 2005 skal tilbys Covid-19 vaksine på lik linje med resten av befolkningen.

I løpet av helga er det registrert fem nye smittetilfeller i Øksnes.

I forbindelse med det lokale utbruddet blant deltakere på Øksnes leirskole perioden 11. – 13. august, er det onsdag 18. august ikke registrert nye smittede. 

Smittesituasjon i Øksnes vurderes enda som uoversiktlig. Testing og smittesporing pågår enda for fult. Øksnes har i dag totalt 5 smittede. 3 importsmittede og 2 lokale tilfeller tilknyttet Øksnes leirsted.

Tirsdag 17. august er det registrert 2 nye smittede i Øksnes.

Som et tiltak i pågående smittesporing stenges Myreheimen for besøkende fom. i dag.

Ellen B. Pedersen
Smittelege Øksnes

Mandags kveld ble det registrert 1 ny koronasmittet i Øksnes.