Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500
Åpen hverdager mellom kl. 10.00-12.00

Fra du får melding om at du er nærkontakt med en covidsmittet, må du umiddelbart i karantene. Varighet av karantenen er nå redusert til minimum 7 dager, så fremt at du har fått 2 negative testsvar.

Tirsdag 06. juli er det registrert 1 ny korona-smittede i Øksnes, som kan knyttes direkte til de 15 tidligere smittede.

Mandag 05. juli er det registrert 7 nye korona-smittende i Øksnes. Alle har en klar sammenheng og kan knyttes til de 8 tidligere meldte smittede i Øksnes.

Det er i dag registrert 3 nye koronatilfeller i Øksnes.
Alle disse nye tilfellene har nær relasjon til de 4 som ble påvist den 02.07, og det første tilfellet den 01.07.

Etter å ha hurtig-testet 59 personer ved Øksnes legekontor gjennom formiddagen fredag, er det framkommet 4 nye positive tester i Øksnes.

Opprinnelse og alle smitteveier for de totalt fem tilfellene er fortsatt uavklart.

Øksnes kommune minner om at alle henvendelser og spørsmål ang. vaksine Covid-19 gjøre til kommunens egen Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500

Ut fra nasjonale føringer om trinnvis gjenåpning av samfunnet fikk vi følgende informasjon fra Ellen B. Pedersen om å myke opp besøksrutinene ved sykehjemmene.

Øksnes følger regjeringens anbefalinger og  går til andre trinn i gjenåpningsplanen fom. torsdag 27. mai.

Øksnes kommune har nå valgt å benytte et system «Varsling 24» for å informere deg om når det nærmer seg for å vaksinere din aldersgruppe/ditt årskull.

Øksnes kommune fikk i går registrert ett nytt smittetilfelle av Covid 19. Dette er i dag bekreftet med en andre positiv test som har vært nødvendig å gjennomføre.