Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

For spørsmål omkring testing, vaksinering eller øvrige spørsmål kontakt oss på mail  
 

  • Mail 
    korona.legekontoret@oksnes.kommune.no

Øksnes har i dag registrert nye positive smittede, disse er knyttet mot Myre Skole og Myreheimen.

Våre to sykehjem er nå tilbake i normal drift, og de ekstra tiltakene som ble iverksatt uke 40 pga. smitteutbrudd er nå opphørt.

I tider der vi har åpnet opp samfunnet og skal gradvis tilbake til en "normal" hverdag, viser det seg at smitten i Øksnes er økende.

Vi hadde totalt 8 registrerte positive coronatilfelle i uka som gikk.  I dag har vi allerede 7 nye smittede.

Dette er såpass mange, at vi må gjøre en ekstra innsats for å begrense ytterligere utbrudd.

Øksnes har de siste dagene registrert flere positive koronasmittede. Disse håndteres utfra dagens regelverk.

Onsdag kveld 29. sept. ble det registrert to positive koronatilfeller i Øksnes.

Begge håndteres nå utfra de nye retningslinjene gitt fra sentrale myndigheter.

Det er det siste døgnet registrert en ny positiv smittede i Øksnes.

Denne kan knyttes mot det lokale utbruddet her i Øksnes. Smittede er nærkontakt til allerede smittet, og har vært i karantene.

Med bakgrunn i pågående smitteutbrudd, testing og vaksinering informerer vi om følgende.
Vi ber alle i Øksnes om å vente med bestilling av legetimer, som ikke er nødvendig.

Akutte og avtalte timer går som vanlig.

Vi oppfordrer alle som skal bestille timer om å bruke telefon og timebestilling på nettet;

Det er i løpet av helga blitt registrert to nye positiv smittede i Øksnes.

Det siste døgnet er det registrert en ny positiv smittet i Øksnes. Denne kan knyttes mot det lokale utbruddet her i Øksnes.

Det siste døgnet er det registrert to nye positive smittede i Øksnes.

Begge kan knyttes mot det lokale utbruddet her i Øksnes.  Disse smittede er alle nærkontakter til allerede smittet, og har vært i karantene.