Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500
Åpen hverdager mellom kl. 10.00-12.00

Mandags kveld 26.07.21 er det pr kl 19.15 registrert 8 nye korona smittede i Øksnes.

 

Søndags kveld 25.07.21 er det pr kl 20.30 registrert 10 nye korona smittede i Øksnes.

 

Lørdags kveld 24. juli er det registrert to nye korona-smittet i Øksnes. I tillegg har en person bosatt i Øksnes testet positivt i Sortland kommune. Det vil si at det er tre nye personer i Øksnes som er smittet i dag.

 

I forbindelse med det pågående smitteutbruddet har to ansatte på Myreheimen fått påvist korona-smitte. 

Fredag kveld 23. juli er det registrert en ny korona-smittet i Øksnes. Dette er det tredje tilfellet i dag.

 

Øksnes kommune og resten av Vesterålen står i en krevende og uavklart situasjon med mange nye smittetilfeller. Det antas at smitten stammer fra utbruddet i Sortland kommune, men dette er ikke 100% bekreftet enda.

 

Torsdag 22. juli er det registrert 5 nye korona-smittede i Øksnes.

 

Onsdag 21. juli er det registrert en ny korona-smittet i Øksnes.

Etter en hektisk, men heldigvis ganske kort periode med smitteutbrudd i Øksnes, har vi nå heldigvis ikke hatt nye smittetilfelle siden forrige fredag.- Dette er jo fantastisk!

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 09. juli og om smittefaren i dagene fremover.