Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

For spørsmål omkring testing, vaksinering eller øvrige spørsmål kontakt oss på telefon eller mail  
 

  • Telefon  975 86 500
    Hverdager mellom kl. 09.00 - 11.00. 
     
  • Mail 
    korona.legekontoret@oksnes.kommune.no

Det er det siste døgnet registrert en ny positiv smittede i Øksnes.

Denne kan knyttes mot det lokale utbruddet her i Øksnes. Smittede er nærkontakt til allerede smittet, og har vært i karantene.

Med bakgrunn i pågående smitteutbrudd, testing og vaksinering informerer vi om følgende.
Vi ber alle i Øksnes om å vente med bestilling av legetimer, som ikke er nødvendig.

Akutte og avtalte timer går som vanlig.

Vi oppfordrer alle som skal bestille timer om å bruke telefon og timebestilling på nettet;

Det er i løpet av helga blitt registrert to nye positiv smittede i Øksnes.

Det siste døgnet er det registrert en ny positiv smittet i Øksnes. Denne kan knyttes mot det lokale utbruddet her i Øksnes.

Det siste døgnet er det registrert to nye positive smittede i Øksnes.

Begge kan knyttes mot det lokale utbruddet her i Øksnes.  Disse smittede er alle nærkontakter til allerede smittet, og har vært i karantene.

All testing i Øksnes skjer i testbua på nedsiden av Rådhuset, Myre.

Helsestasjonen er stengt torsdag og fredag denne uka pga. vaksine, smittesporing og testing.

Legekontoret tar kun imot akutte henvendelser torsdag og fredag denne uka pga. vaksine, smittesporing og testing.

I løpet av de to siste døgn er det registrert åtte nye smittetilfeller i Øksnes.

Alle åtte nye tilfeller er importsmitte knyttet til fiskeindustrien.

Mandag 23. august testet en person på 9. trinnet ved Myre skole positiv på en hurtigtest for Covid-19.

Smitten kan relateres til tidligere utbrudd i Øksnes.

Regjeringen har, etter råd fra FHI, besluttet at årskullene 2004 og 2005 skal tilbys Covid-19 vaksine på lik linje med resten av befolkningen.

I løpet av helga er det registrert fem nye smittetilfeller i Øksnes.