Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500
Åpen hverdager mellom kl. 10.00-12.00

Øksnes kommune minner om at alle henvendelser og spørsmål ang. vaksine Covid-19 gjøre til kommunens egen Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500

Ut fra nasjonale føringer om trinnvis gjenåpning av samfunnet fikk vi følgende informasjon fra Ellen B. Pedersen om å myke opp besøksrutinene ved sykehjemmene.

Øksnes følger regjeringens anbefalinger og  går til andre trinn i gjenåpningsplanen fom. torsdag 27. mai.

Øksnes kommune har nå valgt å benytte et system «Varsling 24» for å informere deg om når det nærmer seg for å vaksinere din aldersgruppe/ditt årskull.

Øksnes kommune fikk i går registrert ett nytt smittetilfelle av Covid 19. Dette er i dag bekreftet med en andre positiv test som har vært nødvendig å gjennomføre.

Regelen med kun 2 faste besøkende per beboer opphører. Det settes ikke noen grense for hvor mange som totalt sett kan besøke, men det begrenses fortsatt til 3 stk. per gang.
 

Fra og med fredag 16. april letter regjeringen litt opp på de strengeste nasjonale tiltakene.
Øksnes kommune fortsetter å følge de nasjonale regler og anbefalinger som foreligger (se pkt. under)

Om du bor/er registrert i Øksnes, har underliggende sykdommer og fastlege i en annen kommune, må du selv skaffe de opplysningene som trengs for å få vaksinering.

Her er gjeldende regler for besøk til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund:

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte har vår regjering innført nye og strengere tiltak, som også vil gjelde oss her i Øksnes