Informasjon om koronasituasjonen

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
 

• Helsenorge 
• FHIs temasider 
• Regjeringen

 

For spørsmål omkring testing, vaksinering eller øvrige spørsmål kontakt oss på mail  
 

  • Mail 
    korona.legekontoret@oksnes.kommune.no

Regjeringen  kom i dag med nye regler for å hindre og redusere smitte av omikronvarianten.

Vi har fortsatt smitte i lokalsamfunnet vårt.- Det er ikke store utbrudd fra dag til dag, men vi registrerer daglig ny smitte.

Vi har dessverre fortsatt noe smitte i kommunen vår.

Vi har registrert 1-2 nysmittede per dag, siden siste informasjon 26.10.2021.Det er gledelig at det ikke er flere, men helst ville vi hatt null.

Øksnes har de siste dagene registrert totalt 11 nye smittetilfeller.

6 tilfeller er knyttet til en bedrift og 5 er lokal smitte knyttet til enkeltpersoner.

 

Myreheimen åpner nå for besøk. Ved luftveissymptomer, forkjølelse, feber eller nedsatt almenntilstand ber vi besøkende om å vente med å besøke sine.

Øksnes har i dag registrert nye positive smittede, disse er knyttet mot Myre Skole og Myreheimen.

Våre to sykehjem er nå tilbake i normal drift, og de ekstra tiltakene som ble iverksatt uke 40 pga. smitteutbrudd er nå opphørt.

I tider der vi har åpnet opp samfunnet og skal gradvis tilbake til en "normal" hverdag, viser det seg at smitten i Øksnes er økende.

Vi hadde totalt 8 registrerte positive coronatilfelle i uka som gikk.  I dag har vi allerede 7 nye smittede.

Dette er såpass mange, at vi må gjøre en ekstra innsats for å begrense ytterligere utbrudd.

Øksnes har de siste dagene registrert flere positive koronasmittede. Disse håndteres utfra dagens regelverk.

Onsdag kveld 29. sept. ble det registrert to positive koronatilfeller i Øksnes.

Begge håndteres nå utfra de nye retningslinjene gitt fra sentrale myndigheter.