Vaksinering

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er fortsett usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Vi får melding ca 1.5 uke før vaksinen kan gis.

Kommunen følger nasjonale anbefalinger mht. gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Vi vil informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Hva koster vaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjonen mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Prioritering vaksinering iht. nasjonale myndigheter

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp *
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Status i Øksnes pr. 07.04.2021 Uke 14:

 • Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Alder 75-84 år
  Gruppene ovenfor har fått tilbud om første og de fleste andre dose.

Dersom det er noen i aldersgruppene over 75 år som bor og oppholder seg i Øksnes, ikke har fått tilbud om time til vaksinering, kontakt servicetelefonen – vaksine 975 86 500.

April mnd.:

 • Målgruppen nå er 65 – 74 år og personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp*. De blir i tiden framover ringt opp om de ønsker vaksine.

  Kommunen forholder seg til liste fra fastlegene over pasienter med sykdommer/tilstander som av nasjonale myndigheter er definert som medisinske risikogrupper.
  Dette er pasientene mellom 18 * og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp. Vi omtaler de som stjernepasienter *.
  Fastlegene samhandler også med spesialisthelsetjenesten vedr. prioritering av denne målgruppen.

  Alle som er registret i Folkeregisteret i Øksnes i aldersgruppen 65 – 74 år blir ringt opp om de ønsker vaksine, deretter får de timeavtale fra legekontoret.

Det har gått sakte hittil synes vi, da vi har fått lite leveranse av vaksinen fra Pfizer/BioNTech som er den vi får tildelt. Nå ser vi at det går raskere, da vi har fått melding om flere doser også fra uke 15.

Videre prioritering fra ca. mai:

 • Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 • Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 • Alder 55-64 år 
 • Alder 45-54 år 

Vi henviser til pressemeldinger fra myndighetene vedr. AstraZeneca vaksinen. Som ellers i landet har vi satt denne på pause. Viktige aktører både i Norge og ellers i verden gjør nå grundige undersøkelser vedr. ev. bivirkninger. I Norge gir en seg god tid til å undersøke alle hendelsene som muligens kan ha sammenheng med vaksinen.

 Har du spørsmål til vaksinen kan du ringe servicetelefon for koronavaksine på 975 86 500
Åpningstider på telefon er hverdager kl.10 -12.