Klar til å ta imot våre 1. til 4. klassinger 

Alle barn i de fire første klassetrinnene er på mandags morgen 27. april velkommen til trygg og god Øksnes-skole.

Både Alsvåg og Myre skole har hele denne uken fått på plass alle vesentlige detaljer som forventes til ny organisering og smittevernhensyn.

Planlegging har skjedd ut fra den nasjonale veilederen for åpning, og detaljer hvordan dette praktisk løses fremgår av informasjon fra hver enkelt skole.

Vi har fått god hjelp fra Helsesektoren og Smittevernlegen. Eiendomsavdelingen setter inn ekstra ressurser på renhold og har utarbeidet detaljerte planer for å oppfylle alle krav.

Vernerunde er gjennomført, og kommuneledelsen vil fremheve alle ansatte i skole og barnehager som nå gjør en fantastisk innsats for å få mest mulig av hverdagen vår tilbake.

Vi ber foreldre og samfunn for øvrig å vise ekstra varme og smidighet i gjensynet med skoler og barnehager.
Digitalt skoletilbud for 5. til 10. klasse til fortsetter etter samme mal som tidligere.