Kjære pårørende, familie og venner

Vi er nødt til å stramme inn på reglene når det gjelder besøkende på våre institusjoner og mottakere av hjemmetjenester for perioden 05. tom. 18. januar 2021.

Dette med bakgrunn i nåværende smittesituasjonen og de nasjonale retningslinjer.

Beboere i våre institusjoner her i Øksnes kan totalt kun ha tre ulike personer på besøk for gjeldende periode nevnt ovenfor.

Innbyggere som mottar hjemmetjenester fra Øksnes kommune forholder seg som før, men besøk fra områder utenfor Øksnes, må oppholde seg i kommunen i tre dager før besøket finner sted.

Vi har ansvar for deres kjære og vi har ingen å miste.

 

Hilsen 

Smittevernlege

Ellen B. Pedersen