Informasjon om foreldrebetaling

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale som normalt fra og med vi åpner opp igjen.

Vi følger nasjonal forskrift som betyr at foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass.
Barnehageplass faktureres fra og med 21. april og SFO fra og med 27. april.

Barn som av ulike grunner fikk benytte barnehagen før vi åpnet opp for alle skal betale fra 14. april.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Søknadsskjema

Vi vil ikke fakturere for ulike ordninger for matpenger så lenge det har vært stengt og så lenge vi ikke gir felles mattilbud pga. smittevernhensyn.