Informasjon Nav Øksnes 16.04.2020

Nav Øksnes vil fortsatt holde publikumsmottaket stengt grunnet Coronaviruset.

Nå kan du søke digitalt på økonomisk sosialhjelp. Dette gjør en på nav.no 
For de som ikke kan søke digitalt finner en søknadsskjema nederst på denne siden. Der ligger også skjema på ett bord i gangen utenfor publikumsmottaket til Nav. Skjema kan leveres i Nav Øksnes postkasse som er i enden av korridoren.
For de som har behov for akutt økonomisk sosialhjelp kan NAV Øksnes nås på mobilnr. 412076141/ 90821898.
Du kan finne mye informasjon på nav.no eller kontakte oss på e-post: nav.oksnes@nav.no  
Om du er permittert eller oppsagt er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker på Nav.no og sender søknad om dagpenger fra første dag.
Vi oppfordrer alle til å bruke NAV’s digitale selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. «skriv til oss» - via innlogging på Ditt nav. Og via din Aktivitetsplan via innlogging på Ditt.nav – dialog.
 

Skjema økonomisk sosialhjelp