Informasjon fra Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Med bakgrunn i nye beslutninger fra nasjonale helsemyndigheter vil det åpnes opp for noe mer normal drift i vår tjenesten.

Følgende gjelder fra 27. april, iht. nasjonal veileder koronavirus.

Klikk for stort bilde  Gravide:

 • Dersom du har timeavtale og denne ikke er avbestilt, ber vi dere om å møte som avtalt.
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste/nysing, snørr/feber ønsker vi ikke at du kommer til avtalt tid.
 • Så langt det er mulig er det ikke ønskelig at partner kommer med på konsultasjonene.
 • Hjemmebesøk etter hjemkomst fra sykehus vil ikke bli gjennomført, denne konsultasjonen vil heller bli tilbudt på helsestasjonen.

Helsestasjonen - spe og småbarn:

 • Hjemmebesøk til nyfødte vil ikke bli gjennomført, men denne konsultasjonen vil bli tilbudt på helsestasjonen.
 • Barseltreff utgår fortsatt
 • Dersom du har timeavtale og denne ikke er avbestilt, ber vi dere om å møte som avtalt.
 • Barn som skal til konsultasjon, bør følges av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
 • Det bør ikke tas med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de/barnet må være symptomfrie.
 • Dersom barnet ditt eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste/nysing, snørr/feber ønsker vi at dere ikke kommer helsestasjonen. 
  • Husk å gi beskjed dersom du ikke kan møte til oppsatt avtale

Skolehelsetjenesten

 • 1 – 4. trinn: går tilbake til normal drift.
 • Det vil bli gjennomført skolestartkonsultasjoner i mai og juni.
 • 7. trinn vil fortsette vaksineringen. Utføres i mai.

Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn åpner, er skolehelsetjenesten tilgjengelig for henvendelser og vil følge opp barn og ungdom med behov.

 • Helsesykepleier i skolehelsetjenesten er mulig å nå på telefon, sms, e-post eller Snap (helsesykepleier øksnes)

I tillegg tilbys følgende:
•    Videregående skole vil nå ha tilgang til helsesykepleier på skolen.

Helsestasjon for ungdom (HFU) - Sortland

 • Tilbudet åpnes for avtalte konsultasjoner. 
  • Tlf: 95264238

Helsesykepleiere

Navn

Telefon

E-post

Trine Jovik Larsen 905 81 332 trine.joviklarsen@oksnes.kommune.no
Helen Bye 905 73 273 helen.bye@oksnes.kommune.no
Lena Frantzen 904 19 699 lena.frantzen@oksnes.kommune.no

 

Jordmor

Navn

Telefon

Siv Pedersen 761 85 119
Gunnar Austrheim-Baumgarten 761 85 119