Er vi klare til ny vintersesong i Øksnes?

Fiskeri er bærebjelken i vår kommune, og det er svært viktig både for vårt samfunn men ikke minst for næringa, at sesongen kan gjennomføres tilnærmet som normalt.

Øksnes kommune har sammen med fiskerinæringa jobbet siden august 2020 med å forberede seg mot kommende vintersesong. Fiskeri er bærebjelken i vår kommune, og det er svært viktig både for vårt samfunn men ikke minst for næringa, at sesongen kan gjennomføres tilnærmet som normalt. Derfor har næringa jobbet målrettet og seriøst for å kunne gjøre alt de kan for å forhindre smitteutbrudd i sesongen.

Øksnes kommune har overfor sentrale myndigheter og i samarbeid med næringa, pekt på følgende utfordringer/problemstillinger som nå er blitt løst:

  • Grensekontroll 24/7
  • Registrering av personalia og eventuelt arbeidsgiver ved grensepassering
  • Informasjon på ulike språk om karanteneregler og smittevernregler
  • Nok kapasitet på karantenehotell
  • Politi til å håndheve karantenereglene og smittevern
  • Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med smittevern i bedriftene og på bo-fasilitetene.

I tillegg har fiskeribedriftene i Øksnes samlet seg om et felles lokalt regelverk. De arbeiderne som kommer hit, og som skal gjennomføre karantene i boenhet, vil følges tett opp av arbeidsgiver. Bedriftene er enige om at alle sesongarbeidere skal framvise 2 negative koronatester i karantenetiden, før personene kan begynne å arbeide og fritt bevege seg ute i lokalsamfunnet. Det er viktig at også øvrig næringsliv i Øksnes, som etter jul vil få utenlandske arbeidere tilbake fra julefeiring i utlandet, følger samme linje.

Øksnes kommune mener næringa har forberedt seg godt til vintersesongen, og har fått på plass gode rutiner for å forhindre smitteutbrudd.

Hør smittevernlegen snakke litt om forberedelser til vintersesongen her: