Det første smittetilfellet i Øksnes

Øksnes kommune fikk sin første positive koronatest lørdag 15.08.2020

Den smittede er kommet fra utlandet med bil, og ble umiddelbart etter ankomst til Myre satt i karantene, etter nasjonale retningslinjer. Karantenereglene er fulgt nøye opp. Vedkommende ble umiddelbart isolert etter at positiv testresultat forelå.

Det ble straks startet intensiv smitte-sporing som følges nøye opp av ansvarlig i kommunen. Videre er det opprettet samarbeid mellom smittevernansvarlige i kommunen og den aktuelle virksomhet.