Anbefalinger ved begravelser

Med hjemmel i smittevernloven har Lofoten og Vesterålen vedtatt at maksantallet ved innendørs arrangementer er 50 personer.  
Ved avholdelse av begravelse anbefaler vi at man prioriterer nærmeste familie, unngår kroppskontakt (bukker i stedet for å klemme) og holder 1 meters avstand til hverandre. Det bør være god kapasitet for håndvask i toalettområdene og det anbefales at man setter ut desinfeksjonssprit lett tilgjengelig. 
Personer i risikogruppen for koronaviruset må vurdere om de kan delta. I forkant av seremonien bør det sendes ut informasjon om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme. Personer i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon kan naturligvis ikke delta. I slike situasjoner bør byrået tilstrebe å finne alternative løsninger for deltakelse (f.eks. videooverføring).