Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Til alle som kommer hjem igjen til Øksnes fra reiser, i Norge fra fylker definert i forskriften, eller fra utlandet:

I den ekstraordinære situasjonen som er oppstått er det først og fremst liv og helse som skal prioriteres. Samtidig vil befolkningen være avhengig av tilgang på det nødvendige for at hverdagen skal gå rundt. For de lokale butikkene er det også viktig å opprettholde en viss omsetning i den grad det lar seg gjøre.

Innovasjon Norge gjør det de kan for å være en diskusjonspartner for næringslivet gjennom formidling av informasjon og effektiv håndtering av henvendelser.

Informasjon fra NAV om hva du som arbeidsgiver må huske på ved permitteringer.

Vi ønsker å få oversikt over tilgjengelig helsehjelp fordi helse- og omsorgstjenestene i Øksnes kommune er under stort press.

På grunn av stort trykk på kontaktsentrene i NAV, og den spesielle situasjonen vi står i, har NAV-lederne i Vesterålen besluttet å samarbeide om oppfølging av bedriftene i vår region.

Regjeringen forlenger stenging av alle barnehager og SFO fram til over påske (13. april).

Frivilligsentralen har opprettet tilbud for Øksnesværingene i tiden fremover

Konsultasjoner på helsestasjonen vil inntil videre bli begrenset med bakgrunn i koronautbrudd, jfr. anbefalinger fra Helsedirektoratet.