Regjeringen har innført en mengde tiltak overfor næringslivet, som en hjelp i denne vanskelige situasjonen vårt land og vårt næringsliv er i. Det er ikke lett for den enkelte bedrift å holde oversikt over alle ordningene, og vite hvor og hvordan man skal søke.

- og reiselivsbedriftene trenger vår støtte!

Øksnes frivilligsentral i samarbeid med Øksnes Pensjonistforeningen og Eldrerådet i Øksnes, ønsker å gi et tilbud om TelefonVenn til dere som har behov for en samtalepartner.

Betalingsutsettelse vedrørende kommunale avgifter 1. halvår 2020 

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Til alle som kommer hjem igjen til Øksnes fra reiser, i Norge fra fylker definert i forskriften, eller fra utlandet:

I den ekstraordinære situasjonen som er oppstått er det først og fremst liv og helse som skal prioriteres. Samtidig vil befolkningen være avhengig av tilgang på det nødvendige for at hverdagen skal gå rundt. For de lokale butikkene er det også viktig å opprettholde en viss omsetning i den grad det lar seg gjøre.

Innovasjon Norge gjør det de kan for å være en diskusjonspartner for næringslivet gjennom formidling av informasjon og effektiv håndtering av henvendelser.

Informasjon fra NAV om hva du som arbeidsgiver må huske på ved permitteringer.