Interkommunal legevakt, lokalisert på Nordlandssykehuset Stokmarknes, har åpent onsdag 8. april fra kl 12.00 til tirsdag 14.april kl. 08.00. Telefonnummer til Vesterålen Legevakt er 116 117 

Regjeringen har innført en mengde tiltak overfor næringslivet, som en hjelp i denne vanskelige situasjonen vårt land og vårt næringsliv er i. Det er ikke lett for den enkelte bedrift å holde oversikt over alle ordningene, og vite hvor og hvordan man skal søke.

Mange familier ønsker å besøke hverandre i påskeferien, og lurer på om det går an. De omfattende tiltakene regjeringen har innført, er for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan være smittebærer selv om du ikke merker symptomer. Det beste vi alle kan gjøre akkurat nå er å bli hjemme i påska.

Ordningen kommer på plass på oppfordring  fra sentrale myndigheter om å tilrettelegge for tilsyns-/omsorgstilbud i påsken for barna til ansatte med samfunnskritiske funksjoner og for de aller mest sårbare barna.

- og reiselivsbedriftene trenger vår støtte!

Nav Øksnes vil fortsatt holde publikumsmottaket stengt grunnet Coronaviruset.

Øksnes frivilligsentral i samarbeid med Øksnes Pensjonistforeningen og Eldrerådet i Øksnes, ønsker å gi et tilbud om TelefonVenn til dere som har behov for en samtalepartner.

Betalingsutsettelse vedrørende kommunale avgifter 1. halvår 2020