Strategisk ledelse

Består av administrasjonssjef, tre kommunalsjefer, økonomisjef og lønn- og personalsjef.

Strategisk ledelse Øksnes kommune:

  • Jarle Ragnar Meløy, administrasjonssjef
  • Elin Wilsgård, kommunalsjef for sektor helse, sosial og omsorg og ass.administrasjonssjef
  • Bengt Stian Nilsen, kommunalsjef for teknisk sektor
  • Remi Vangen, kommunalsjef for sektor skole, barnehage, kultur, voksenopplæring og flyktningetjeneste
  • Jul Are Pettersen, økonomisjef
  • Linda Rasmussen, personalsjef
  • Robin S. Lillejord, informasjonsansvarlig og IKT