Strategisk ledelse

Består av administrasjonssjef, tre kommunalsjefer, økonomisjef og lønn- og personalsjef.

Strategisk ledelse Øksnes kommune:

  • Jarle Ragnar Meløy, administrasjonssjef
  • Bente Kleven, kommunalsjef for sektor helse, sosial og omsorg
  • Bengt Stian Nilsen, kommunalsjef for teknisk sektor
  • Remi Vangen, kommunalsjef for sektor skole, barnehage, kultur, voksenopplæring og flyktningetjeneste
  • Jul Are Pettersen, økonomisjef
  • Linda Rasmussen, personalsjef og assisterende administrasjonssjef
  • Robin S. Lillejord, informasjonsansvarlig og IKT