Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen ivaretar på vegne av administrasjonssjefen det overordnede ansvaret for regnskapsføring i Øksnes kommune.

I tillegg til at økonomiavdelingen selv utfører viktige oppgaver på regnskapsområdet, innebærer dette også at regnskapskontoret har viktige oppgaver knyttet til oppfølging og veiledning av kommunens enheter i oppgaver på regnskapsområdet. 

Leder for økonomiavdelingen er også kommunens økonomisjef.

Inngående faktura

Utgående faktura