Lønn og personal

Enheten er en del av stab - /støttetjenesten tilknyttet rådmannen.

Lønn og personal skal blant annet yte følgende tjenester i organisasjonen:

  • støttefunksjoner overfor kommunalsjefer og enhetsledere i arbeidsgiverspørsmål
  • saksbehandling til og sekretærfunksjon i ulike utvalg som er knyttet opp mot enheten (eksempelvis administrativt ansettelsesutvalg og AMU)
  • kjøring av lønn, refusjoner, fraværsregistrering  og - statistikker
  • forberedelser og tilrettelegging for forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om lønns- og arbeidsvilkår
  • være kontaktpunkt for arbeidstakerorganisasjonene
  • bistå ved henvendelser fra ansatte i organisasjonen
  • videreutvikling av den overordnede personalpolitikk for Øksnes Kommune
  • ansvar for kommunens overordnede HMS – arbeid

Kontaktinformasjon ansatte.