Kommunetorget

Kommunetorget ligger i Rådhuset, første etasje. Inngang på forsiden. Parkeringsplass finner du til venstre for rådhuset (når du står vendt mot inngang) og på baksiden.
Vi gir informasjon og veiledning om kommunens tjenester, blant annet søkeprosesser og henvisninger.

Kommunetorget håndterer blant annet:

 • Gravemeldinger
 • Fatter vedtak i enkle regelstyrte saker
 • Utleie av kommunens møterom og idrettsanlegg.
 • Forhåndsstemming ved valg
 • Post- og arkivtjeneste
 • Enkle tjenester for Skatteoppkrever
 • Parkeringskort funksjonshemmede
 • Ledsagerbevis
 • Utleie av krykker
 • Kommunens hjemmeside og facebookside
 • Møtesekretærer i politiske utvalg
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi skal behandle deg med respekt, og ha en positiv og serviceinnstilt holdning
 • Legge opp til gode interne rutiner for å sikre kvaliteten på de tjenestene vi leverer
 • Hjelpe brukerne til å få svar på spørsmål. Dersom vi ikke kan hjelpe, skal vi så langt som mulig henvise til andre instanser som antas å kunne hjelpe
 • Gi god veiledning og gi nødvendig opplæring innenfor fagområdene enheten skal dekke. Veiledning skal skje i samsvar med lov, forskrifter, og fastsatte retningslinjer
 • Gjøre offentlig informasjon tilgjengelig, utfra de hjelpemidler vi til enhver tid har tilgjengelig
 • Besvare telefon-og skriftlige henvendelse så raskt som det er mulig, innenfor arbeidstiden
 • Oppfølgning av fraværssystem