Velkommen til folkemøte om ny veiløsning til Vorneset og Sandviksdalen

Som en del av medvirkningsprosessen for utarbeidelse av detaljreguleringsplan, sentrum 5.2 – Ny veiløsning til Vorneset og Sandviksdalen, arrangerer Øksnes kommune sammen med Norconsult folkemøte.

Torsdag 16. mars 

18:00-19:30

Kommunestyresalen, Øksnes rådhus 

Agenda

  • Bakgrunn og rammer for planarbeidet v/Øksnes kommune
  • Gjennomgang av planforslaget inkl veiløsning, parkering, havnepark og trafikale forhold v/Norconsult
  • Gjennomgang av planer for Klo Holding på GBnr 65/936 – Visningssenter m.m v/Klo Holding
  • Spørsmål og kommentarer til planforslaget

 

Det vil bli enkel servering, vell møtt!