Vaksinering sesonginfluensa og Covid-19 høsten 2023

Øksnes legekontor tilbyr drop-in vaksinering for personer i risikogruppene onsdag og torsdag i uke 41 og 42, og onsdag i uke 43.

Når er det drop-in vaksinering

Uke 41 og 42 onsdag og torsdag kl. 16:00-19:00.
Uke 43 onsdag kl.16:00-19:00.
Uke 47 tirsdag kl.16:00-18:30.

Sted: Helsesenteret.

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogrupper:

  • Alle over 65 år.
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger.
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helse- personell.
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

Vanlig influensavaksine kan settes samtidig med coronavaksine.