Strandrydding sesongen 2023

Hvert år gjør vi i Øksnes en stor innsats for å holde strendene rene. Øksnes kommune og Reno-Vest samarbeider for at det skal bli så enkelt som mulig å bli med dugnaden. 

Levering av avfall er gratis med visning av ryddekode på Reno-Vest. Vi har som mål å fjerne søppel ut av naturen og få det så raskt som mulig inn til renovasjonsmottakene. Her blir avfallet veiet, sortert og viderebehandlet. 

Ønsker du å bidra til strandrydding? 

  • Levering av avfall er gratis ved visning av ryddekode på Reno-Vest.
  • Ryddeaksjoner registreres på ryddenorge.no eller i mobilappen Rydde. Første gangen du registrerer en aksjon eller et forsøplet område må du lage en brukerkonto. Etter dette logger du enkelt inn med mobilnummeret ditt. Registrerte ryddeaksjoner får en egen identitetskode.
  • Kommer du over et område med mye marin forsøpling kan du melde fra om dette på appen Rydde og ryddenorge.no. Dette gjør oss oppmerksomme på hvilke områder som trenger prioritering, og det kan settes inn ekstra ressurser for å få området ryddet.
  • Gjennomsiktige strandryddesekker hentes på servicetorget på Øksnes rådhus. Vi har åpent alle hverdager klokken 10:00-14:00. Store hvite 100 L sekker, også kjent som miljøsekker får man kun utlevert etter avtale. 

LoveMar bistår med henting av marint avfall fra utilgjengelige plasser uten veiforbindelse i kommunen. Les mer om ordningen med LoveMar her.  

Det er viktig å huske på sikkerheten når man rydder. Uidentifiserbart avfall kan være farlig, bruk av hansker anbefales.

Vi deler naturen med mange andre. Pass på at du ikke forstyrrer hekkende fugler eller annet dyreliv. Det kan være lurt å undersøke om området du skal rydde har restriksjoner for ferdsel i enkelte tidsperioder eller særlige truede arter. Skulle det være spørsmål om dette kan du henvende deg til Strandryddekoordinator i kommunen.

Mer informasjon om Reno-Vest og strandrydding finner du her