Redusert kapasitet ved legekontoret

Legekontoret vil ha redusert kapasitet på laboratoriet torsdag og fredag på grunn av sykdom. Hvis det er prøver det ikke haster med, anbefales det og avvente til i neste uke med å komme å ta disse.