Leverandørkonferanse - tilvisningsboliger

Øksnes kommune lyser ut konkurranse anskaffelse av tilvisningsboliger. Vi inviterer derfor til leverandørkonferanse fredag 27. januar 2023 kl. 14.30 – 15.30 på Øksnes Rådhus. Det er også mulighet til å delta via Teams. 

Delta via Teams

I møtet gir vi en kort orientering om anskaffelsen og svarer på spørsmål fra leverandørene om den utlyste konkurransen. Vi oppfordrer leverandørene til å sende inn eventuelle spørsmål via Mercell.no på forhånd slik at vi får anledning til å forberede sine svar. Spørsmål vil bli anonymisert.

Mer informasjon om konkurransen