Konkurranse tilvisningsboliger

Øksnes kommune inviterer til konkurranse om fremskaffelse av gode tilvisningsboliger med en profesjonell utleier.

Vinner av konkurransen mottar vederlagsfritt inntil 4 mål boligtomt fra Øksnes kommune. Boligtomtene er lokalisert på Myre og i Alsvåg.

Utlysning Mercell

Vi ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Kommunen får tilvisningsrett på inntil 40 % av boligene i bygget til enhver tid, så lenge avtalen gjelder (20 år). De øvrige boligene kan leies ut på det åpne leiemarkedet.

Ved nybygging av tilvisningsboliger kan det søkes om grunnlån i Husbanken til prosjektet. Les om husbankens finansieringstilbud.