Byggdrifter - 6 ukers sommervikariat

Eiendomsforvaltningen søker etter sommervikar i ca 6 uker, oppstart så raskt som mulig. Arbeidsoppgaver vil være stell av uteområder, avfallshåndtering, enkelt vedlikehold og annet forefallende arbeid. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikasjoner 

  • Du må kunne kommunisere muntlig på norsk 
  • Gjerne ha sertifikat klasse B
  • Du må kunne starte opp så raskt som mulig 

Om eiendomsforvaltningen

Eiendomsforvaltningen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygg og eiendommer. Bygningsmassen består av administrasjonsbygg, skoler, barnehager, sykehjem/omsorgsboliger, idrettshall svømmebasseng og noen leiligheter og har et samlet areal på ca. 32.000 m2. I tillegg vedlikeholdes og driftes parkerings- og grøntareal tilknyttet kommunens bygninger av Eiendomsforvaltningen.

Eiendomsforvaltning er underlagt Teknisk enhet som 1 av 3 avdelinger. I dag har Eiendomsforvaltningen ca 18. årsverk fordelt på 25 ansatte. 

Øksnes kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med enhetsleder Andreas Zietz

97489756

andreas.zietz@oksnes.kommune.no