Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Kattnesbukta industriområde- planID 2018002

Høringer logo 2 1 - Klikk for stort bilde

Det ble vedtatt i HT-sak 095/18 å legge detaljreguleringsplanen for Kattnesbukta industriområde - planID 2018002 - ut på offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Formålet med denne reguleringsplanen er å utarbeide en reguleringsplan med konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette bedre utnyttelse av næringsarealet

 

I denne høringen foreligger det planbeskrivelse, bestemmelser og plankart som kan leses på Øksnes kommunes innsyns modul. 

 

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen, Storgata 27

8430 Myre.

 

Eller på e-post til post@oksnes.kommune.no.

 

Alle innspill må leveres skriftlig.

Fristen for merknader og innspill er 04.01.2019

Fant du det du lette etter?