Høring - Arealendring og samlokalisering ved akvakulturlokalitet på lokalitet Børøya i Øksnes kommune - Cermaq Norway AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland 

Søker: Cermaq Norway AS org. 961 922 976 
Søknaden gjelder:  Arealendring og samlokalisering ved akvakulturlokalitet 
Søkt størrelse: 3120 tonn 
Lokalitet: 20876 Børøya 
Koordinater: 

Midtpunkt anlegg: N 68º50,663` Ø 14º51,278`

Midtpunkt fôringsflåte 1: N 68º50,527` Ø 14º51,252`

Midtpunkt fôringsflåte 2: N 68º50,640` Ø 14º51,107`

Kontaktadresse:

post@oksnes.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kundetorget og på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 20.01.2018.

Fant du det du lette etter?