Worskhop næring, klima og energi. 12 juni!

Øksnes kommune holder på med et veldig spennende arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunen ønsker aktiv medvirkning og engasjement fra hele befolkningen. Samfunnsdelen er styrende for framtidig utvikling av vår kommune.

Hvilke områder mener du at kommunen må utvikle seg på for å bli en bedre og mer attraktiv kommune i framtida både for næringsliv og befolkningen ellers?

Onsdag 12. juni kl. 13.30-18.00 er du velkommen på workshop i kommunestyresalen, Øksnes Rådhus. På workshopen vil bl.a. ordfører, rådmann og kommunalsjefer delta. Næringsliv, det politiske miljøet og hele befolkningen i Øksnes inviteres.

Vi håper på en kreativ utveksling av tanker og ideer om det framtidige Øksnes – her er alles stemme like viktig!    

På workshopen vil vi jobbe med disse temaene:

Verdiskaping og næringsliv

Kommunikasjon, transport og infrastruktur

Et inkluderende samfunn

Regional og nasjonal posisjonering

Bærekraftig utvikling, klima og energi

Arealpolitikk

                               

For ytterligere opplysninger, se kommunens hjemmeside og infofolder: «Informasjon om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel».

På grunn av matservering (varm mat) ber vi om påmelding innen 7. juni. Påmelding til næringskonsulent Lisa Steen Evensen, mail: lisa.evensen@oksnes.kommune.no eller pr. telefon/SMS: 41 69 43 57.

Informasjonsfolder

Fant du det du lette etter?