Vedtak om adressenavn; Tuaveien og andre adressenavn i Øksnes kommune

Kommunestyret har fattet vedtak om adressenavn i KS-sak 020/22:

  • Tuaveien
  • Resshøgda
  • Vågje
  • Sammenslåing av adresseteiger på Stø

Adressenavnene har måttet avvente vedtak inntil pågående navnesaker ble ferdigstilt. Veiene som har fått vedtatt adressenavn blir nå adressert. Vei 1533 på Stø slås sammen med vei 1340, Støveien. 

Vedtaksbrev finner du her: 

Vedtak om adressenavn; Tuaveien, Resshøgda, Vågje og sammenslåing av adresseteig på Stø (PDF, 508 kB)

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler på mail; alvilde.krohn-nydal@oksnes.kommune.no eller på mob: 91139350