Vedtak om adressenavn 2021, Bårholmen og andre adressenavn i Øksnes kommune

Kommunestyret har vedtatt femten nye adressenavn i Øksnes. To navn er vedtatt lagt ut på ny høringsrunde for avklaring. 

De vedtatte adressenavnene er: Bårholmen, Smibakkveien, Grindta, Bergsenga, Tuenveien, Navarsborra, Langvaddalen, Falchneset, Mellavatnet, Litjevatnet, Litje Sminesvatnet, Straumhaugan, Vesterkjosneset, Grøtset, Blåtindveien.

Navnene som legges ut på ny høring hos aktuelle grenderåd og velforeninger er Raet og Vågje. 

Vedtak om adressenavn 2021, Bårholmen og andre navn (PDF, 431 kB)


Adressenavn kart (PDF, 7 MB)