VARSLING OM ARBEID PÅ VEI, NYKSUND, ØKSNES KOMMUNE

GJELDER NYTT REKKVERK PÅ DELER AV VEI FRA MYRE (HØYDAL) TIL NYKSUND

 Klikk for stort bilde   

OPPSTART:                 ONSDAG 28.10.2020

PLANLAGT SLUTT:      TIRSDAG 15.12.2020

Veien er åpen for ferdsel, men m/redusert tilgjengelighet og mulighet for noe ventetid.

Beklager for ulemper som dette kan medføre.

Vi ser frem til at arbeidet blir ferdigstilt og at veien får en bedre sikkerhet for alle brukere.

 

 

Ved eventuelle spørsmål kontakt:

Lena B. S. Olsen: E-post: lena.bs.olsen@oksnes.kommune.no, mobil: 905 46 299

Yamile Nore Ferrer: E-post: yamile.nore.ferrer@oksnes.kommune.no, mobil: 977 47 966