Varsel om vedtatt detaljreguleringsplan

I KS-sak 075/19 ble detaljreguleringsplanen for gnr/bnr 65/27 "Meland" vedtatt.

Hensikten med planen er sentrumsnær boligbebyggelse på Myre, med henholdsvis blokkbebyggelse, garasjeanlegg, lekeplass og felles underjordisk avfallssystem.

Dersom det ønskes å sende klage på vedtak av planen, må dette sendes skriftlig til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre. Klage kan også sendes per e-post til post@oksnes.kommune.no.
Frist for klage er 27.09.19

Plandokumenter:
Saksfremlegg
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart