Varsel om vedtak i sak: Trafikksikkerhetsplan for Øksnes kommune 2020-2024

Kommunestyret vedtok i K-sak 145/19 Trafikksikkerhetsplan i Øksnes kommunes for perioden 2020-2024.

Trafikksikkerhetsplanen er en kommunedelplan og skal være retningsgivende for trafikksikkerhetstiltak i Øksnes for kommende periode. Planen viser nåværende status og utfordringer i Øksnes kommune, ulykkesstatistikk og hvilke fysiske og forebyggende tiltak som skal gjennomføres i løpet av planperioden.

Dokumenter:

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024
Vedtak