Varsel om vedtak av plan - Sluttbehandling for reguleringsendring Elvelund

I kommunestyret den 23.03.21 i sak 020/21 vedtok Øksnes kommune reguleringsendring av Elvelund i tråd med plan- og bygningsloven §12-12. Hensikten med reguleringsendringen er opparbeidelse av parkeringsareal tilknyttet offentlig tjenesteyting nord for planområdet.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse

Plankart

 

Dersom det er ønskelig å klage på vedtaket sendes denne til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no. 

Klagefrist: 27.04.21