Varsel om oppstart av revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Øksnes kommune i HT-sak 014/19 har vedtatt revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024 jf. Plan- og bygningsloven §5-2 og §11-4. Revisjonen vil ta utgangspunkt i gjeldende trafikksikkerhetsplan og supplerende vedtak i HT-sak 65/18 og 97/18.

Dokumenter knyttet til oppstarts vedtaket finner du på her.

Om en ønsker å komme med innspill må disse leveres skriftlig til
Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre

Eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for innspill er 08.03.19

Fant du det du lette etter?