Varsel om offentlig ettersyn av oppheving av "Detaljreguleringsplan Klomyran"

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 048/22 den 24.06.22 ble det vedtatt offentlig ettersyn av oppheving av "Detaljreguleringsplan Klomyran" i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-10 og 12-14

Planen ble vedtatt den 22.08.2016. Reguleringsplanens hensikt er å tilrettelegge områder hvor fisk kan henges til tørking.

 

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi merknader til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Merknadsfrist: 23.09.2022