Vår-ryddeaksjon 2022

Vi ønsker å legge til rette for at avfall og søppel kommer ut av naturen og blir levert på gjenvinningsstasjoner.

Øksnes kommune melder inn ryddeaksjoner til Reno-Vest. Ryddeaksjonene får dermed levere gjennomsiktige søppelsekker gratis på gjenvinningsstasjonene. Om du ikke melder fra til kommunen kan du risikere å måtte betale for avfallet. 

Vårryddeaksjon - Klikk for stort bildeAvfall og søppel i veikantenSkal du melde fra om vårrydding til kommunen? Dette er informasjonen vi trenger:

  • hvem som rydder: lag, forening, klasse etc.
  • hvor avfallet skal leveres, dvs. hvilken gjenvinningsstasjon

Emailadresse for innmelding av ryddeaksjon er: alvilde.krohn-nydal@oksnes kommune.no Du kan også ta kontakt på mobilnr. 91139350. 

Siste frist for levering av avfall fra vårryddeaksjoner i Øksnes er 16. mai. Reno-Vest IKS sin gjenvinningsstasjon i Øksnes ligger på Strengelvåg og har åpent mandager mellom 09:00-14:30 og tirsdager mellom 13:00-20:00.

Litt om vårryddeaksjonen

Ryddeaksjonen er ment for rydding av fellesareal, langs veikant, turstier, parkeringsplasser osv. Næringsavfall faller ikke inn under dette kriteriet. Avfallet skal ikke bære preg av kjeller-, loft- eller garasjerydding. Miljøfarlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og metall må leveres separat.

Avfallet skal ikke være større enn at det passer i en søppelsekk og det skal brukes blanke sekker. Kommunen har et lager med gjennomsiktige sekkerulller liggende på Rådhuset. Ønsker du å hente sekker kan du ta kontakt med Kommunetorget på adressen Storgata 27, Myre eller over telefon: 76185000. 

Kommunen kan bistå med henting av sekker om dette er ønskelig.  Ønsker du at kommunen skal hente sekkene må du informere saksbehandler om følgende:

  1. Hvem som er arrangør for ryddeaksjonen, oppgi gjerne kontaktinformasjon.
  2. Hvor avfallssekkene skal hentes. Adresse og/eller kart med avmerket plassering av avfallet.

Informasjonen sendes til mailadressen: alvilde.krohn-nydal@oksnes kommune.no 

  • Innmeldingsfristen for kommunal henting av avfall er fredag 6 mai kl. 15:00. 
  • Sekkene må stå klare til henting mandag 9 mai kl 08:00. 

God Vår-ryddeaksjon!