Utvidelse av Myre Kirkegård

Utvidelse av Myre Kirkegård er endelig påbegynt og det har vært stor interesse blant befolkningen for dette prosjektet. 

Informasjon til befolkning:

Det etableres en midlertidig innkjøring fra hovedvei og inn til området hvor kirkegården skal utvides for å unngå mye trafikk over eksisterende kirkegård. 

Det skal utføres mindre arbeid på eksisterende kirkegård og det blir dermed litt trafikk også her mens arbeidet pågår.

Støyende arbeid på byggeplass settes i bero under begravelser på eksisterende kirkegård.  

Det er en del masser som skal transporteres fra kirkegården til det gamle bruddet som ligger ved veien opp til vannverket. 

Dette er et mye brukt turområde og entreprenør skal ta hensyn til turgåere. 

Det er utført en risikoanalyse og det skal være godt skiltet. 

Det vil være fint og viktig om befolkningen også kan være særlig oppmerksom når de ferdes i dette området for best mulig sikkerhet. 

Vi beklager ulempene dette vil medfører for befolkningen i den perioden prosjektet gjennomføres. 

Vi vil sette stor pris på at dere tar kontakt med oss dersom dere har viktig informasjon som bør deles evt. som vi må følge opp for best mulig sikkerhet i perioden.  

Kontaktpersoner: 

Lena B. S. Olsen, 905 46 299                           

Yamile Nore Ferrer, 977 47 966