Offentlig ettersyn utbyggingsavtale - Melandgården - Øksnes entreprenør as

Formannskapet har i sak F-sak 25/22 den 26.04.22 med hjemmel i Plan og bygningslovens § 17-4 vedtatt å legge utbyggingsavtale for Melandgården ut på offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vedtaket og forslag til utbyggingsavtale med tilhørende dokumenter kan leses her

Frist for å levere merknad er 6. juni 2022.

Eventuelle merknader sendes til:

E-post: postmottak@oksnes.kommune.no

 

Eller pr brev til:

Øksnes kommune

Storgata 27

8430 Myre