Offentlig ettersyn: Søknad om ny akvakulturlokalitet Hjellsandøy i Øksnes kommune

Etter krav til offentlig ettersyn blir følgende kunngjøring publisert i Bladet Vesterålen, Øksnesavisa, Norsk lysningsblad og på Øksnes kommunens hjemmesider.

KUNNGJØRING:
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland.

Se høringsdokumenter her.


Søker: Øyfisk AS org. nr. 945 095 016
Søknaden gjelder: Ny torskelokalitet
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB Lokalitet: Hjellsandøy
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º51,853` Ø 14º50,885`
Kontaktadresse: post@oksnes.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen med saksnummer 21/155 innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Fristen for merknader settes til 26.11.2021.