Offentlig ettersyn - Revidert plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2021

Øksnes formannskap behandlet i sak 017/21 forslag til revidert Plan for fysisk aktivitet for perioden 2021 – 2026. Planen sendes ut på offentlig ettersyn fra og med uke 6, 08.02.2021 med høringsfrist 22.03 2021

Revidert kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for perioden 2021-2026 (PDF, 2 MB)

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til Kultur og Fritid ved Trond Ståle Mathisen, tlf: 76185044, e-post: trond.stale.mathisen@oksnes.kommune.no.